ProvideX tools – Astecom Business Software

Autorisatie van in ProvideX geschreven programma’s

Het autorisatieconcept is ontwikkeld om programma’s en panels in onze systemen te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang. Bij dit autorisatieconcept wijst de beheerder autorisaties toe aan gebruikers, waarmee wordt bepaald welke acties een gebruiker mag uitvoeren in het systeem nadat deze zich heeft aangemeld op het systeem en geverifieerd is.

Bij het ontwikkelen van het autorisatieconcept heeft gebruikersvriendelijkheid voorop gestaan en is een systeem bedacht dat moeiteloos past om een bestaande ProvideX applicatie. Zowel ‘character based’ als grafische schermen kunnen worden geautoriseerd.

ProvideX FTP Client object

Het in ProvideX geschreven FTP object heeft de volgende mogelijkheden:

 1. ophalen en verzenden van bestanden;
 2. aanmaken nieuwe directory’s;
 3. verwijderen van directory’s;
 4. hernoemen van directory’s;
 5. ophalen van de content van directory’s.

Het FTP object is robuust en uitgebreid in de praktijk getest.

Tevens geven wij cursus in het gebruik van de Astecom tools, zie hiervoor Providex cursussen

Het FTP programma is geschreven met ProvideX

Afdrukken vanuit ProvideX programmatuur

Enkele mogelijkheden:

 1. data afdrukken naar scherm;
 2. data afdrukken naar een printer;
 3. data afdrukken naar Excel;
 4. data afdrukken naar bestand;
 5. data verzenden via Outlook;
 6. data verzenden via Outlook (Willekeurig bestand als bijlage);
 7. bestand geformatteerd met sjabloon naar Microsoft Word;
 8. data afdrukken naar Adobe PDF bestand;
 9. HTML bestand verzenden in de body van Outlook;
 10. data afdrukken naar een grafiek.

De overzichten op het scherm, naar Excel en naar pdf worden allemaal op een gelijke wijze geformatteerd. Om de data te verwerken in Excel wordt eerst het Excel werkblad geformatteerd, waarna het complete databestand in een keer wordt aangeboden. Dit levert een significante snelheidswinst op.

Er wordt een programma meegeleverd waarmee de instellingen getest kunnen worden