Conversie van BBX, MAI Business BASIC, OpenBASIC, BBx, (Visual) PRO/5 of Thoroughbred naar ProvideX

Converteren van een andere Business Basic naar ProvideX

Het converteren vanuit BBX, Open basic, Thourougbred basic of MAI basic naar ProvideX wordt door Astecom Business Software volgens een vast plan gedaan.

Inventariseren van uw programmatuur en gegevensbestanden.

Uw programmatuur wordt geïnventariseerd, dat betekent dat wij de zaken die een andere oplossing behoeven, zoals het converteren van een grafische omgeving, apart bekijken en hiervoor een oplossing zoeken. We kijken naar de hoeveelheden data in de gegevensbestanden en bepalen hoe lang de conversie van de data gaat duren.

Inventariseren van uw hardware.

We invertariseren uw hardware om een beeld te krijgen van de drivers die in ProvideX nodig zijn om de hardware aan te sturen.

Uitvoeren van een proefconversie naar een ProvideX testomgeving. We maken op een apart gedeelte van de server, of op een aparte server, een omgeving aan waarheen we de programmatuur en de gegevensbestanden kunnen converteren. Vervolgens wordt de programmatuur geconverteerd en wordt een foutenlijst gegenereerd. Aan de hand van de foutenlijst de handmatige aanpassingen beoordelen en uitvoeren De foutenlijst wordt beoordeeld en voor alle gemelde problemen wordt een oplossing bedacht en geprogrammeerd.

Converteren van de gegevensbestanden naar de ProvideX testomgeving.

Een backup van de gegevensbestanden wordt naar de ProvideX testomgeving geconverteerd. Testen van de conversie op mogelijke gebreken, tot alle gebreken zijn opgelost De conversie wordt uitgebreid getest en mogelijke problemen worden opgelost. U als klant beslist uiteindelijk of de conversie van de gegevensbestanden vanuit de werkomgeving kan plaatsvinden.

Overzetten van de programmatuur vanuit de testomgeving naar de werkomgeving Vanaf dit punt mag er geen data meer worden ingevoerd. De programatuur wordt vanuit de testomgeving naar de werkomgeving verplaatst. Converteren van de gegevensbestanden naar de werkomgeving De gegevensbestanden worden geconverteerd naar de ProvideX werkomgeving waarna de programmatuur gereed is voor gebruik.

Na de conversie blijven wij u begeleiden met advies en geven ondersteuning bij het verder upgraden van de Providex programmatuur.

Waarom zou u vanuit een BBX, Open basic, Thourougbred basic of MAI basic willen converteren naar ProvideX?

Het converteren van een andere aan ProvideX aanverwante taal, naar de ProvideX ontwikkelomgeving heeft vele voordelen:

  • intuïtieve grafische ontwikkelomgeving;
  • uitgebreide mogelijkheden voor het koppelen van office applicaties via com objecten;
  • uitstekende ondersteuning bij vragen betreffende de programmeeromgeving;
  • grafisch werken onder Unix en Linux via WindX;
  • eigen geïntegreerde webserver;
  • voor het converteren vanuit bijna elke business basic taal naar ProvideX worden tools meegeleverd