ProvideX opleidingen – Astecom Business Software

De opleiding ‘Programmeren met PxPlus’ heeft de onderstaande kernpunten:

  • De belangrijkste commando’s binnen PxPlus
  • Werken met Nomads
  • Object georiënteerd programmeren
  • Het toepassen van ‘Grids’ in Nomads

De opleiding is bedoeld voor bedrijven die een programmeur in dienst nemen en willen dat deze programmeur snel de benodigde kennis over de programmeertaal tot zich neemt. Ook voor programmeurs die hun ProvideX kennis willen verdiepen zijn de opleidingen interessant.

In samenspraak met het bedrijf stellen we een leerplan op. Aan de hand van het leerplan verzamelt de programmeur de benodigde kennis.

De opleidingen kennen een theoretisch gedeelte en zijn voorzien van workshops om de opgedane theoretische kennis om te zetten in praktische kennis.